top of page

PRIVACY STATEMENT

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Moniek Pronk Coaching verwerkt alleen persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt door jou of je werkgever.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·       Voor– en achternaam

·       Geslacht

·       Geboortedatum

·       Adresgegevens

·       E–mailadres

·       Telefoon nummer

Moniek Pronk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

·       Voor het voldoen aan onze administratieplicht

·       Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·       Je te informeren over wijzigingen of vernieuwingen van onze diensten en producten

 

Wij zullen er alles aan doen om persoonsgegevens veilig te verwerken. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Moniek Pronk Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

·       E–mailadressen met toestemming om nieuwsbrieven of andere digitale diensten te ontvangen worden bewaard tot de betrokkene toestemming intrekt.

·       Factuurgegevens worden gedurende de wettelijke termijn van zeven jaar bewaard

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Moniek Pronk Coaching verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als hier toestemming voor is van de persoon zelf of bij een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking en veiligheid van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Een sessie–cookie is nodig voor het veilig versturen van online formuleren. Deze cookie is tijdelijk en wordt verwijderd als je de browser afsluit. Moniek Pronk Coaching gebruikt alleen cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Moniek Pronk Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om je persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@moniekpronk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Moniek Pronk Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.

Moniek Pronk Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Wijzigingen

Moniek Pronk Coaching behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

Lege pagina: Tekst
bottom of page